Novo:

1. Javni Razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, (JR-RPR 2024). Objava z dnem 12.04.2024.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2024 JR-RPR 2024

2. Javni Razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2024, (JR-RD 2024). Objava z dnem 12.04.2024.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2024 JR-RD 2024

Javni Razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, (JR-PRS 2024). Objava z dnem 29.12.2023.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2024 JR-PRS 2024

Javni Razpis sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v leti 2023 (JR-RPR 2023). Objava z dnem 21.04.2023.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2023 JR-RPR 2023

Javni Razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2023 (JR-RD 2023). Objava z dnem 21.04.2023.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2023 JR-RD 2023

NOVO:


Javni Razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, v letu 2023 (JR-PRS-2023). Objava z dnem 30.12.2022.
Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2023 JR-PRS-2023

Javni Razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022 (JR-RD-2022). Objava z dnem 20.05.2022. Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2022 JR-RD-2022

Javni Razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2022(JR-RPR-2022). Objava z dnem 28.02.2022.
Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2022 JR-RPR-2022

Javni Razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, v letu 2022 (JR-PRS-2022). Objava z dnem 17.01.2022.
Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2022 JR-PRS-2022

Javni Razpis za sofinanciranje radijskih programov in projektov romskih društev v letu 2021 (JR-RD-2021).
Objava z dnem 28.05.2021.
Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2021 JR-RD-2021

Javni Razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2021 (JR-RPR-2021).
Objava z dnem 09.04.2021.
Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2021 JR-RPR-2021

Javni Razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, v letu 2021 (JR-PRS 2021). Objava z dnem 22.01.2021.
Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2021 JR-PRS 2021

Javni razpis za sofinanciranje medijskih programov, ki jihustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020 (JR-MPR-2020). Objava z dnem 12.06.2020.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2020 JR-MPR2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020 (JR-RD 2020). Objava z dnem 15.05.2020.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2020 JR-RD2020

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020, JR-PRS 2020. Objava z dnem 27.12.2019.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2020 JR-PRS2020

Rezultati javnega razpisa 2020 JR-PRS2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019(JR-RD2019).
Objava z dnem 14.06.2019.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2019 JR-RD2019

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 JR-PRS2019.
Objava z dnem 07.02.2019 v Uradnem listu št.8/2019.

Prenesi razpisno dokumentacijo javnega razpisa 2019 JR-PRS2019