KRATEK OPIS DELA IN NALOG SVETA ROMSKE SKUPNOSTI RS  

Svet romske skupnosti Republike Slovenije je bil ustanovljen 20.06.2007 na podlagi Zakona o Romih. Svet predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov in je oseba javnega prava.

Svet sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in 7 predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vodstvo sveta sestavljajo:
predsednik/ica, dva podpredsednika/ici ter sekretar/ka.

Pri svetu delujeta tudi dve stalni delovni telesi:
-  Komisija za poslovnik in kadrovska vprašanja
-  Odborza ohranitev identitete, jezika in kulture romske skupnosti.

ČLANI SVETA ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE

- Jožek Horvat Muc - Predsednik
- Fatmir Bečiri - Podpredsednik
- Stako Baranja- Podpredsednik
- Janja Rošer - Sekretarka
- Rudolf Horvat
- Sašo Nezirovič
- Eljvis Džemailji
- Bojan Šarkezi
- Borut Horvat
- Nasko Abazovski
- Damijana Pestner
- Slobodan Nezirovič
- Ksenija Jurkovič
- Graciela Staniša
- Darko Rudaš
- Nataša Horvat
- Dario Baranja
- Matej Breznik
- Ludvik Horvat
- Marjan Hudorovič
- Duško Smajek