KRATEK OPIS DELA IN NALOG SVETA ROMSKE SKUPNOSTI RS  

Svet romske skupnosti Republike Slovenije je bil ustanovljen 20.06.2007 na podlagi Zakona o Romih. Svet predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov in je oseba javnega prava.

Svet sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in 7 predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vodstvo sveta sestavljajo:
predsednik/ica, dva podpredsednika/ici ter sekretar/ka.

Pri svetu delujeta tudi dve stalni delovni telesi:
-  Komisija za poslovnik in kadrovska vprašanja
-  Odborza ohranitev identitete, jezika in kulture romske skupnosti.

ČLANI SVETA ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE

- Jožek Horvat Muc - Predsednik
- Fatmir Bečiri - Podpredsednik
- Stako Baranja- Podpredsednik
- Janja Rošer - Sekretarka
- Oto Baranja
- Zdenko Pestner
- Rudolf Horvat
- Marjan Drvarič
- Elvis Džemaijli
- Damijana Pestner
- Bojan Šarkezi
- Nasko Abazovski
- Silvana Abazovski
- Borut Horvat
Kontaktirajte nas!

Pošlji email

Ulica arhitekta Novaka 13
9000 Murska Sobota, Slovenia
p: +386 2 526 13 04
e: rskupnost@siol.net

Katalog informacij javnega značaja: Svet romske skupnosti Republike Slovenije