Spodbujamo in ohranjamo razvoj romske skupnosti v Sloveniji

8. April - Mednarodni dan Romov

Spoštovani,

8. April je praznik Romov - mednarodni dan Romov.

Pred natanko petdesetimi leti so se predstavniki Romov iz štirinajstih držav udeležili prvega kongresa Romov, ki je bil v Londonu od 4. do 8. aprila leta 1971.

Na kongresu so se odprla mnoga pomembna vprašanja. O romskem jeziku, zgodovini, političnem aktivizmu, genocidu nad Romi in življenju Romov, o njihovem siromaštvu in položaju v družbi. Zbudil se je romski aktivizem. Romski aktivizem, ki je v slovenskem prostoru dosegel svoj preboj z revolucionarnim aktivizmom z ustanovitvijo društva Romani Uniona Murska Sobota, oktobra leta 1990 in ga nadgradil z ustanovitvijo Zveze Romov Slovenije aprila leta 1996.

Po petdesetih letih smo Romi še vedno skupnost, ki živi na robu družbe, v mnogih državah se še vedno nad Romi vrši diskriminacija, segregacija in sovražni govor. Nad romsko skupnostjo, ki danes predstavljajo eno največjih etničnih manjšin v EU, ta naj bi štela do 15 milijonov prebivalstva, se v nekaterih primerih izvajajo oboroženi napadi s strani policije in drugih oboroženih skupin. Romska naselja se rušijo in požigajo, Rome se preganja ter se jim kršijo osnovne človekove pravice. V mnogih evropskih državah se romska tematika rešuje s sankcijami in z represivnimi pristopi.

Romi pričakujemo od Evropske unije in njenih inštitucij ter držav članic večjo pozornost pri odpravljanju kršenja človekovih pravic, diskriminacije, segregacije ter sovražnega govora. Prav tako si želimo večje politične odgovornosti vlad držav članic EU in hkrati uveljavljanje sankcij proti tistim, ki s svojimi dejanji kršijo človekove pravice, diskriminirajo ter segregirajo romsko skupnost in širijo sovražni govor. Romi se tudi danes borimo za iste cilje, kot smo se pred več kot 50 oziroma 30 leti, to je izboljšanje položaja romske skupnosti.

Menimo, da je treba aktivnosti romske skupnosti razvijati tako, da bomo takšne pojave v slovenskem prostoru odpravili, predvsem pa, da bo oblast, pripravljena z nami sodelovati, pomagati, predvsem pa upoštevati naša mnenja in predloge. Za razvoj in izboljšanje položaja romske skupnosti je potrebno razumevanje ter veliko politične volje, predvsem na področjih, s katerimi imamo težave, to pa so bivalne razmere, infrastruktura, izobraževanje in zaposlovanje. Ena izmed prednostnih področjih uresničevanja programa za Rome Vlade Slovenije je urejevanje bivalnih razmer romske skupnosti. Temeljni problemi pa so predvsem legalizacija romskih naselij in neurejeno lastništvo parcel znotraj naselij. Kljub večletnim prizadevanjem Zveze Romov Slovenije in Sveta romske skupnosti  za reševanje tovrstnih težav se romska skupnost v Sloveniji še vedno sooča z različnimi težavami, od diskriminiranosti do pomanjkanja osnovnih življenjskih potreb kot so pitna voda in elektrika.

Mnogo krat smo izrazili prošnjo za pospešitev sprejemanja ukrepov, ki so v pripravi v okviru pristojnih služb in ministrstev vlade za sistemsko reševanje romske tematike z zagotovljenimi finančnimisredstvi ter programi za integracijoRomov.Tudiletos je Zveza Romov Slovenije, ki letos praznuje svojo 25. obletnicodelovanja, s tradicionalnim dogodkom obeležila mednarodni dan Romov. Prireditevje potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije BorutaPahorja.Vkulturnem programu so sodelovali Nina in prijatelji ter glasbena skupina RomanuGlasu. Prireditev so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS, Urad Vlade RS zanarodnosti, Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in športMurska Sobota.Obj priložnosti sem v imenu Zveze Romov Slovenije podelil Plaketo dr.Aleksandru Jevšku, županu Mestne občine Murska Sobota za njegovo prizadevanje vdobro romski skupnosti v Mestni občini Murska Sobota.Prireditev ob svetovnem dnevu Romov je dostopna na spletni platformi youtube.

Spoštovane pripadnice in pripadniki romske skupnost, v imenu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Zveze Romov Slovenije, čestitam vsem pripadnikom romske skupnosti za naš praznik, dan Romov. 

JožekHorvat Muc
Predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
Predsednik Zveze Romov Slovenije

Izjava Sveta romske skupnosti RS

Razvoj in napredek romske skupnosti temelji na prizadevanjih in angažiranosti vseh akterjev. Temeljne vrednote kot so spoštovanje, razumevanje in sožitje so merila, ki prinašajo pričakovane rezultate in uresničevanje skupnih ciljev. Zavedati se moramo, da o skupnih ali individualnih pravicah lahko govorimo takrat kadar z isto mero in odgovornostjo govorimo tudi o svojih dolžnostih. Romski skupnosti škodijo in niso v ponos dejanja, ki jih izvajajo nekateri posamezniki romske skupnosti s katerimi kršijo javni red in mir, ogrožajo varnost in zdravje drugih in sebe. Takšna dejanja ne podpiramo, saj škodijo romski skupnosti in družbi, sprožajo nestrpnost med ljudmi ter so mnogokrat razlog za povečanje sovražnega govora. Naša skupna skrb mora iti po poti sožitja, razvoja in medsebojnega spoštovanja. Naše skupne vrednote naj so večja vključenost Romov v izobraževanje, spoštovanju človekovih pravic, miru in dobrimi medsosedskimi odnosi. Prispevek k razvoju romske skupnosti je med drugim odvisen tudi od romske skupnosti in od vsakega posameznika skupnosti posebej.
Spoštujmo druge, da bomo spoštovani tudi sami. Zato podpiramo pot razvoja romske skupnosti.

Jožek Horvat Muc

Naša vloga

Svet romske skupnosti Republike Slovenije predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov ter opravlja naloge, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti.

Izvedi več o naši vlogi

O svetu

Kaj delamo in zakaj

Izvedi več

Zakon

O romski skupnosti

Izvedi več

Poslovnik

Sveta Romske Skupnosti

Izvedi več

O Romih v Sloveniji

Zastava Romov
Kje?
Koliko?

Po trenutnih ocenah živi v Sloveniji med 7.000 in 12.000 Romov, kar predstavlja 0,5 odstotka celotnega prebivalstva. Večina Romov živi na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini, v Prekmurju ter v večjih mestih kot so: Ljubljana, Maribor, Velenje, Celje, Radovljica in Jesenice (v Radovljici in Jesenicah živijo predvsem Sinti).

Razpisi

Poglej kaj razpisujemo in se prijavi

Poglej razpise

Novosti

Prireditve, zasedanja in mnogo več

Prebrskaj novosti